Selasa, Januari 12, 2010

ANAK DAN HARTA FITNAH HIDUP?

ANAK DAN HARTA FITNAH HIDUP
Disusun Oleh : Ustaz Mohd Allnurulhuda bin Ghazali al-Madani

Muqaddimah

Anak dan harta merupakan fitnah hidup bagi setiap umat.
Muslim yang Berjaya, ialah yang dapat mengatasi fitnah anak dan harta.

Pertama : Harta dan anak merupakan fitnah (ujian)

Firman Allah S.W.T :

Maksudnya :
“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Ayat di atas menjelaskan, harta dan anak merupakan fitnah dunia dan barangsiapa dapat melepasi ujian ini akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah S.W.T. Berwaspadalah dengan fitnah harta dan anak ini, kerana ia merupakan perhiasan hidup di dunia ini. Perhiasan tidak akan kekal selama-lamanya setelah berlakunya kiamat.

Dalam ayat ini Allah S.W.T mendahulukan harta daripada anak, kerana fitnah harta itu lebih besar dan bahaya daripada fitnah anak. Firman Allah S.W.T :
Maksudnya :
“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kerana dia melihat dirinya serba cukup.”

Ayat di atas menjelaskan, manusia akan melampaui batas kerana mempunyai harta yang banyak dan berasa cukup sempurna dengan kekayaan tersebut.

Hadis yang diriwayatkan daripada Ka‘ab bin ‘Iyad R.A, Nabi S.A.W pernah bersabda :
إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ
Maksudnya :
“Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnahnya, dan sesungguhnya fitnah dikalangan umatku adalah harta….”


Dan hadis yang diriwayatkan daripada Ya‘la al-‘Amiriy berkata :
جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ
Maksudnya :
“Telah datang Hussien dan Hassan (cucu Nabi S.A.W) menghampiri Nabi S.A.W, lalu Baginda memeluk kedua-duanya. Baginda bersabda : Sesungguhnya anak adalah (penyebab kepada) kebakhilan dan ketakutan….”

Menurut al-Munawiy, maksud hadis di atas ialah : “Yaitu membawa kedua orang tuanya untuk berbuat bakhil dan mendorongnya untuk bersifat demikian sehingga dia menjadi kedekut harta kerananya, serta meninggalkan jihad kerananya.”

Al-Mawardiy berkata : “Hadits ini menjelaskan seseorang perlu berhati-hati terhadap anak, kerana ia boleh menyebabkan munculnya sifat-sifat ini (kedekut). Juga akan memunculkan akhlak yang demikian…”


Kedua : Harta dan anak merupakan perhiasan dunia

Firman Allah S.W.T lagi :
Maksudnya :
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Ayat di atas menjelaskan, amalan yang kekal dan diberi pahala oleh Allah S.W.T adalah amal saleh dan bukannya harta dan anak-anak, kerana ia hanyalah bersifat sementara sahaja.

Asy-Syanqithiy rahimahullahualaih menerangkan : “Yang dimaksud ayat yang mulia ini adalah peringatan kepada manusia agar sentiasa beramal soleh, agar mereka tidak menyibukkan diri dengan perhiasan kehidupan dunia berupa harta dan anak-anak, dari sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka di akhirat iaitu di sisi Allah S.W.T berupa amalan-amalan yang soleh.”


Ketiga : Cinta terhadap harta dan anak

Firman Allah S.W.T :

Maksudnya :
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Ayat di atas menjelaskan, semua isteri, anak-anak dan harta merupakan kesenangan dunia semata-mata dan tidak boleh dibawa ke Akhirat. Cuma dibagi semua itu adalah bersifat sementara sahaja dan sebaiknya dijanjikan syurga tempat kembali.

Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah R.A, Nabi S.A.W pernah bersabda :
بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا....
Maksudnya :
“Bersegeralah untuk beramal, fitnah seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari seseorang itu beriman, dan di sebelah petang dalam keadaan kafir atau dalam keadaan beriman, dan di sebelah pagi keesokkan dalam keadaan kafir. Mereka menjual agama dengan sesuatu dari dunia ini.”

Hadis di atas menjelaskan, Nabi S.A.W menggalakkan umatnya supaya bersegera beramal soleh dan menjauhi segala bentuk fitnah terutama fitnah harta dan anak.Keempat : Harta dan anak melalaikan umat yang lalai

Firman Allah S.W.T lagi :

Maksudnya :
“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.”

Ayat di atas menjelaskan, Allah S.W.T mengingatkan kita supaya jangan melalaikan diri dari mengingati Allah S.W.T.


Kelima : Harta dan anak menjadikan seseorang itu sombong

Firman Allah S.W.T :
Maksudnya :
“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, kerana dia melihat dirinya serba cukup.”

Al-Imam Al-Qurthubiy berkata: “Allah S.W.T menerangkan bahwa Qarun telah diberi perbendaharaan harta yg amat banyak hingga ia lupa diri. Dan semua yg dimiliki itu ternyata tidak mampu menyelamatkan dari azab Allah S.W.T sebagaimana pula yang telah dialami oleh Fir’aun.”

Firman Allah S.W.T lagi :

Maksudnya :
“Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata : "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya". Dan mereka berkata : "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak- anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diazab.”

Ayat di atas menjelaskan, Allah S.W.T mengutuskan Rasul untuk sesuatu kaum yang hidup mewah dan mereka lupa kepada tuhan mereka , lalu berkata dengan sombong, kami memunyai banyak harta dan anak-anak, dan mendakwa tidak akan sesekali di azab.


FITNAH HARTA TERHADAP ORANG MUKMIN

1. Riba

Firman Allah S.W.T :
Maksudnya :
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2. Merampas Harta Orang Lain

Firman Allah S.W.T :
Maksudnya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”


Firman Allah S.W.T lagi :
Maksudnya :
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”


3. Memakan Harta Anak Yatim

Firman Allah S.W.T :
Maksudnya :
“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Tiada ulasan: